Federecaja LGD Małopolska

ZGŁOŚ SIĘ NA TURYSTĘ – TESTERA

ZGŁOŚ SIĘ NA TURYSTĘ – TESTERA

W związku z realizacją inicjatywy pn. „LGD MAŁOPOLSKA - ODKRYJ NAS!”, Federacja LGD Małopolska zaprasza do zgłaszania swoich kandydatur, celem testowania wycieczek tematycznych. Jednocześnie informujemy, że nie finansujemy kosztów testowania wybranych wycieczek. Osoby zainteresowane winny zgłosić swoje uczestnictwo do dnia 05.10 br. na adres e-mai: biuro@federacjalgdmalopolska.org.pl (decyduje kolejność zgłoszeń). W treści maila proszę
o wpisanie jednej z wskazanych niżej wycieczek:

  1. Dla seniorów
  2. Dla rodzin z dziećmi
  3. Dla lubiących aktywną turystykę
  4. Dla pasjonatów smaku.

Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie celem poznania ich potrzeb oraz przygotowania wycieczek tematycznych.