Federecaja LGD Małopolska

Rozpoczynamy projekt pn. „Organizacja szkoleń oraz wizyty studyjnej dla lokalnych grup działania”

Rozpoczynamy projekt pn. „Organizacja szkoleń oraz wizyty studyjnej dla lokalnych grup działania”

Federacja LGD Małopolska rozpoczęła realizację operacji pn. „Organizacja szkoleń oraz wizyty studyjnej dla lokalnych grup działania”. Operacja ta polega na:

 1. Organizacji 6 szkoleń on-line dotyczących następującej tematyki:
  1. Gospodarstwa opiekuńcze;
  2. Zagrody edukacyjne, gospodarstwa agroturystyczne, krótkie łańcuchy żywnościowe;
  3. Koncepcje Smart Villages;
  4. Zielona gospodarka i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;
  5. Zasady realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w oparciu o doświadczenia obecnej perspektywy oraz zatwierdzone i projekty aktów prawnych i wytycznych dotyczących perspektywy 2021-2027;
  6. Leader w perspektywie 2021-2027 – regulacje prawne;
 2. Organizacji 2-dniowego szkolenia wyjazdowego pn. „Jak być oraz wspierać liderów życia publicznego i społecznego”;
 3. Organizacji 1-dniowej wizyty studyjnej do gospodarstwa opiekuńczego.

Grupa docelowa: małopolskie lokalne grupy działania.
Okres realizacji operacji: maj-październik 2022 r.
Całkowita wartość operacji: 150.000,00 zł.