Federecaja LGD Małopolska

Władze

Zarząd Federacji:

 1. Monika Turek - Prezes
 2. Stanisław Kaszyk - Wiceprezes
 3. Kazimierz Dąbrowski - Członek Zarządu
 4. Janusz Pazdan - Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Zbigniew Jeremenko
 2. Jolanta Wywiajs
 3. Renata Bukowska

 

Cele związku:

 1. Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym,
 2. Działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (przedsiębiorczości społecznej),
 3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 4. Rozwijanie współpracy międzynarodowej,
 5. Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 6. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.