WARSZTAT DOTYCZĄCY WYPRACOWANIA NARZĘDZI WSPÓŁPRACY

W dniach 29-30.08.2019r. w obiekcie „Bacówka na Zadzielu” w Rozdzielu (powiat bocheński) odbyło się drugie z trzech zaplanowanych działań projektowych, tj. „Warsztat dotyczący wypracowania narzędzi współpracy”.

W dniach 29-30.08.2019r. w obiekcie „Bacówka na Zadzielu” w Rozdzielu (powiat bocheński) odbyło się drugie z trzech zaplanowanych działań projektowych, tj. „Warsztat dotyczący wypracowania narzędzi współpracy”.

Działanie to zorganizowane zostało przez Federację LGD Małopolska w ramach operacji pn. „Wypracowanie modelu współpracy lokalnych grup działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania będących członkami Federacji LGD Małopolska tj.:

 • LGD „Korona Sądecka”
 • LGD „Beskid Gorlicki”
 • LGD „Perły Beskidu Sądeckiego”
 • LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”
 • LGD „Między Dalinem a Gościbią”
 • LGD „Dolina Raby”
 • LGD „Gościniec 4 Żywiołów”.

Podczas warsztatu w pierwszym dniu zostały wypracowane wspólne ścieżki współpracy w zakresie:

 • Zasad monitoringu i ewaluacji .
 • Przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego .
 • Zasad oceny i wyboru dofinansowania oraz projektów grantowych .
 • Zasad ochrony i przetwarzania ochrony danych osobowych w LGD.
 • Podnoszenia kompetencji pracowników biura, członków zarządu i rady LGD.
 • Prowadzenia oraz ewidencji usług doradczych LGD.

Ponadto w drugim dniu uczestnicy warsztatu wspólnie przygotowali wzory dokumentów omawianych w pierwszym dniu. Dodatkowo obecni na warsztacie przedstawiciele poszczególnych Lokalnych Grup Działania wymienili się własnymi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem LGD. 

Warsztat odbył się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w miłej i przyjaznej atmosferze.

Galeria zdjęć