SZKOLENIE W ZAKRESIE AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO DOTYCZĄCEGO FUNKCJONOWANIA LGD I WDRAŻANIA LSR

W dniach 23-24.07.2019r. w obiekcie „Chata na końcu świata” w Słopnicach (powiat limanowski) odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych działań projektowych,  tj. „Szkolenie w zakresie aktualnego stanu prawnego dotyczącego funkcjonowania LGD i wdrażania LSR”.

Działanie to zorganizowane zostało przez Federację LGD Małopolska w ramach operacji pn. „Wypracowanie modelu współpracy lokalnych grup działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie poprowadził pan Paweł Rodak – specjalista w zakresie stanu prawnego dotyczącego funkcjonowania LGD i wdrażania LSR.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Lokalnych Grupa Działania będących członkami Federacji LGD Małopolska tj. :

 • LGD „Korona Sądecka”
 • LGD „Beskid Gorlicki”
 • LGD „Perły Beskidu Sądeckiego”
 • LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”
 • LGD „Między Dalinem i Gościbią”
 • LGD „Dolina Raby”
 • LGD „Gościniec 4 Żywiołów”.

Podczas szkolenia w pierwszym dniu zostały omówione takie tematy jak:

 • Aktualny stan prawny funkcjonowania LGD
 • Metodyka oceny i wyboru operacji do dofinansowania przez LGD
 • Zasady realizacji i kontroli oraz rozliczania projektów w ramach poddziałania 19.2
 • Zasady realizacji i kontroli oraz rozliczania projektów w ramach poddziałania 19.3
 • Zobowiązania wynikające z umowy w ramach poddziałania Wsparcie w ramach kosztów bieżących i aktywizacji
 • Zasada realizacji i rozliczania projektów grantowych.

W drugim dniu uczestnicy szkolenia wspólnie przygotowali propozycje zmian w dokumentacji, która usprawni współpracę LGDów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Dodatkowo obecni na szkoleniu przedstawiciele poszczególnych Lokalnych Grup Działania wymienili się własnymi doświadczeniami związanymi z realizacją, kontrolą oraz rozliczaniem projektów.

Szkolenie przebiegło zgodnie z zaplanowanych harmonogramem, w miłej i przyjaznej atmosferze.