Federecaja LGD Małopolska
Członkowie stowarzyszenia
LGD Beskid Gorlicki
LGD Perły Beskidu Sądeckiego
LGD Przyjazna Ziemia Limanowska
LGD Korona Sądecka
LGD Między Dalinem a Gościbią
LGD Dolina Raby
2018-04-16

Spotkanie Członków Federacji LGD Małopolska

W dniu 12.04.2018r. w siedzibie Federacji LGD Małopolska odbyło się spotkanie Członków Federacji LGD Małopolska, na którym były poruszane kwestie bieżącej działalności oraz kilka ciekawych wątków, o których będzie można się dowiedzieć niebawem. W spotkaniu wzięło udział 6 osób, tj przedstawiciele LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" , LGD "Beskid Gorlicki", LGD "Korona Sądecka" oraz LGD "Dolina Raby".

2017-04-23

Nowa forma współpracy lokalnych grup działania.

W dniu 3 kwietnia w Urzędzie Gminy Chełmiec odbyło się spotkanie założycielskie nowej organizacji „FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA”. Taką nazwę będzie nosił utworzony 3 kwietnia br. związek stowarzyszeń, którego misją jest budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.